Skip links

ОБЩИ УСЛОВИЯ на Хотел Троян Плаза****

  1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в Хотел Троян Плаза**** може да направите по един от следните начини:

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес или по телефона.

1.3. С цел потвърждаване на Вашата резервация по преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, ще бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Плащане от Ваша страна се очаква в рамките на 3 (три) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата по резервацията Ви, се заплаща в деня на настаняване.

1.4. При резервации по пакетни и празнични предложения, хотелът изисква депозит, в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните, не е договорено друго). Плащане от Ваша страна се очаква в срока посочен в потвърждението. Остатъкът от сумата по резервацията Ви, се заплаща в деня на настаняване.

1.5.  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка

1.6.  При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация. 

1.7. Когато клиент направи резервация в Хотел Троян Плаза****, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите в писмен вид на e-mail: reservations@troyanplaza.com

2.2. При анулиране на потвърдена резервация 20 (двадесет) дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка (не важи за пакетни и празнични предложения)

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок от 19 (деветнадесет) до 3 (три) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер 50% от общата сума на резервацията, платена като  депозит. (не важи за пакетни и празнични предложения)

2.4. При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.5. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно и празнично предложение в срок от 30 (тридесет) до 14 (четиринадесет) дни преди настаняване, клиентът дължи неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

2.6. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно и празнично предложение в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана. 

2.7. Хотел Троян Плаза**** запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

При налагане на ограничения във връзка с разпространението на COVID – 19 с административен или нормативен акт,  хотелът изготвя ваучер на стойността на заплатеният аванс . Ваучера може да се ползва от  потребителя в срок от до 1 /една/ година от датата на анулиране на резервация

2.8. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

  1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч. 

При желание за късно освобождаване на стая от страна на госта или удължаване на престоя, моля да се свържете с Рецепция и да заявите Вашето желание.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса от 10 лв. за всеки просрочен час до 17:00ч. След този час се заплаща 100 % от стойността на нощувката.

3.2. Резервациите се пазят до 18:00 ч. на съответния ден на пристигане, ако предварително не е заявено желание за късно настаняване от страна на госта.

3.3. В хотела не се допускат домашни любимци.

3.4. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, GDPR 2016/697 ( ЕС) , регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашите резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

  1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1. Всички цени, обявени в сайта на хотел “Троян Плаза”****, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева с ДДС и туристическа такса / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/. 

4.2. Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

  1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по  банкова сметка: 

 

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Хотел “Троян Плаза”**** поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги. 

6.2. Хотел “Троян Плаза”**** се задължава да не променя цената на заявените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано. 

6.3. Хотел “Троян Плаза”**** не носи отговорност за откраднати вещи от стаите, ресторанта , както и за щети, причинени от трети лица. 

6.4. В помещенията за настаняване и общите закрити помещения на хотела НЕ се допуска тютюнопушене! Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено. При неспазване на забраната, хотелът си запазва правото да наложи на нарушителите, без предварително уведомление, такса в размер на 50.00 лв.

6.5. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела, с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му, клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.

6.6. Когато клиент прави резервация, встъпва в договорни отношения с хотел “Троян Плаза”**** и приема общите условия на хотела. Клиентите, ползващи услугите на хотел “Троян Плаза”****, следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18г./ 

6.7. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват. 

6.8. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да се заплатят отделно в хотела. 

6.9. Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента. 

6.10. Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на Хотел “Троян Плаза”****. 

Екипът на хотела не носи отговорност за лица оставени без надзор под 18 год.

6.11. Хотел “Троян Плаза”**** си запазва правото да променя информацията в тази страница и Общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано! 

6.12. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и Политиката за поверителност,  са в сила законовите задължителни разпоредби в Република България.

Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите ни,
Вие приемате използваните от нас 'бисквитки'.

Резервирайте до 01.09.24г. и се възползвайте от 15% намаление с промокод 15OFF.

    * Не важи за празнични дни и пакетни оферти*

15% ОТСТЪПКА

15% ОТСТЪПКА