Троянският Манастир

На 10 км югоизточно от гр.Троян в северните поли на Троянския балкан се намира най-големият старопланински манастир в България - Троянският ставропигиален манастир Успение Богородично. От създаването си през 17 век, той се е превръща в един от най-ценните християнски и културни паметници за българите.

В един манастирски летопис, съставен през 1835 г. е отбелязано: Начало битието на Троянската обител бе подир много години откакто падна българското царство. Яви се един монах, българин, неизвестен под име. Дойде неизвестно от коя покрайнина, засели се в пустинята планинска заедно с единствения си ученик. И като съгради за себе си една проста хижа и като пребиваваше в нея не малко години, той стана известен на простия народ в тоя край. Историята разказва как от малка и схлупена барака, манастирът се превръща в третия по големина в България. През всичките години той се разраствал и не е преставал да бъде средище на трескава културна и революционна дейност. Известни са усилията на книжовниците Спиридон, Рувим, Манасий, Калиник, Панарет, Йосиф Соколски, даскал Тодор Пирдопски да съживяват и разпространяват българското слово. Троянският манастир винаги е бил убежище на хайдути и революционери. На 20 януари 1872г. Васил Левски организира таен революционен монашески комитет, начело с игумена Макарий. При избухването на Априлското въстание в манастира е бил разкрит команден пункт на воиводите Панайот Волов, Георги Икономов и Тома Хитров. И до днес е запазена в автентичния си вид килията, в която са били обсъждани революционните дела.

Особено забележителни в Троянския манастир са стенописите. За украсата на новопостроената църква Успение Богородично, монасите поканили през 1847 г. един от най-известните възрожденски художници - Захарий Зограф от Самоков. Неговите стенописи покриват всички вътрешни стени на храма и галерията от западната й част и от северната страна. В момента в тази църква се намира чудотворната икона “Света Богородица Троеручица”. Веднъж в годината, на храмовия празник 15 август, иконата се изнася на голямо литийно шествие до близкия параклис.