Национално изложение на художествени занаяти и приложни изкуства– с. Орешак

Единственото по рода си изложение в цяла България, специализирано изцяло за народни художествени занаяти и приложни изкуства. През 1971 година е открита експозицията, която пресъздава част от богатите колекции от старо и съвременно изкуство. Изложбеният комплекс е построен на площ от 50 дка, разполага с 8 зали с обща изложбена площ 4200 кв.м. и многофункционална зала.

Основаната цел на изложението е да представи тази самобитна страна на българския художествен гений – народните художествени занаяти.

В експозицията могат да се видят художествени тъкани, които се използват главно за домашна употреба и подредба на жилището. Най разпространени в бита на предците ни са козякът, халището и чергата. Дървообработването e друг занаят прославил троянските майстори. Булчинската ракла, хамбарът, кобилицата и воденикът са някой от типичните троянски битови мебели. Популярността на троянската керамична школа през Възраждането се дължи на даровитостта и опитността на майсторите, да създават практични, полезни и красиви съдове. Изложението на занаятите дава възможност да се запознаем с автентичните и оригинални изделия на безспорно изумително сръчните троянски майстори.

За организирани групи предлагаме допълнителни атракции по уточнена заявка:

  • демонстрация на вид занаят - тъкачество, грънчарство, дърворезба, пирография
  • дегустация на троянска сливова ракия със съответното мезе
  • дегустация на билков чай
  • демонстрация на производство на троянска сливова ракия от казан.