Природонаучен музей с. Черни Осъм

Село Черни Осъм е разположено на брега на двата бряга на река Черни Осъм, в подножието на връх Голям Купен и връх Васил Левски. В небето над селото свободно и волно се реят орли – символ на с.Черни Осъм, увековечен от местните майстори в паметник, издигнат при входа на селището. В село Черни Осъм се намира Природо-научен музей, който е един от основните туристически обекти в общината.

Създаден от виден троянски учител по биология, експозицията на музея представя богата колекция от животинските представители в района – над 1200 вида птици, бозайници, земноводни, влечуги и насекоми. Селото разполага с много оригинална и красива сбирка на над 2000 стари снимки, които разказват вековната история на селото. В центъра на село Черни Осъм се намира и “Серековата къща”, в която се изложени произведения на някой от най-талантливите троянски художници.