Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ:

Гостите се настаняват след 14:00 часа. Освобождаването на стаите се извършва до 12:00 часа.

Ако стаята не бъде освободена до посочения час, за първия просрочен час се заплаща 30% от стойността на нощувката, втория просрочен час - 50% и третия или повече просрочени часове - 100% стойността на нощувката. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на Потребителя, направил резервацията, документ, доказващ плащането на авансовата сума и потвърждение за настаняване.

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИЯ :

ОТКАЗ ОТ РЕЗЕРВАЦИЯ

Моля напишете в потвърдителния е-mail, в случай, че е необходимо да откажете своя резервация. Ако Вие се откажете в сроковете до 45 дни преди деня на пристигане Вашата сума се възстановява напълно /ако сте използвали банков трансфер/. Анулация се приема до 72 часа /3 дни/ преди деня на пристигане. Анулация на резервация за официални празници се приема 45дни преди деня на пристигане. При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат следните неустойки:

 • до 14 календарни дни преди началната дата на престоя - 50 % от стойността на пакета услуги;
 • до 7 календарни дни преди началната дата на престоя - 70% от пакета услуги;
 • по-малко от 3 календарни дни преди началната дата на престоя - 100% от пакета услуги.

Хотел "Троян Плаза" си запазва правото да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, по независещи от хотелиера причини.
В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага настаняване в съседен хотел със същите или подобни условия на същите цени.
 • Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
 • Възстановява платените от клиента суми в 30-дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

При налагане на ограничения във връзка с разпространението на COVID - 19 с административен или нормативен акт, заплатеният аванс ще може да се ползва от потребителя до 2 /две/ години от извършване на плащането.

ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

Ако желаете да промените някои от детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

Депозит:

Депозит се изисква, като потвърждение за Вашата резервация и е гаранция за престоя Ви. Резервацията се счита за гарантирана, когато бъде преведен депозит в размер на 50% от общата сума чрез един от начините за плащане. Депозитът следва да бъде платен до срока посочен в потвърждението на резервацията. Ако депозитът не е изпратен в този период от време, то резервацията се счита за непотвърдена/анулирана/ (освен в случаите, когато не е уговорено друго). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платима в срока посочен в потвърждението на резервацията. Ако отмените Вашата резервация, то депозитът не се връща. При напускане по-рано от направената резервация предплатената сума не се връща.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 • Хотел "Троян Плаза"**** поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
 • Хотел "Троян Плаза"**** се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
 • Хотел "Троян Плаза" не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
 • Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела, с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.
 • Отговорност на клиента: Когато клиент прави резервация , встъпва в договорни отношения с хотел "Троян Плаза"**** и приема общите условия на хотела. Клиентите, ползващи услугите на хотел "Троян Плаза"****, следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18г./
 • Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
 • Всички цени, обявени в сайта на хотел “Троян Плаза"****, както и в e-mail съобщенията, изпратени до Потребителя, са в лева с ДДС и туристическа такса / в някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия/.
 • Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.
 • Хотелът не носи отговорност за откраднати вещи от стаите, ресторанта , както и за щети, причинени от трети лица.
 • Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.
 • Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор в територията на хотел "Троян Плаза"****. Хотел"Троян Плаза"**** не носи отговорност за лица оставени без надзор под 18 год.
 • Хотел "Троян Плаза"**** си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано!
 • По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия задължителни са разпоредбите на законите и съдебната система на Република България.